تبلیغات
. - دوم دبیرستان
 
.
درباره وبلاگ


خداوندا !
مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم
پس مرا دریاب
و به سوی خویش بازگردان ،
دستان مهربانت را بگشا
که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...مدیر وبلاگ : حسین جنگی عربلو
نظرسنجی
آیا مطالب سایت برای شما جذاب بوده است؟


ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه۲ دریافت نمونه سوال
۴ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ خرداد ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۲ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۴ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام خمینی اراک دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبیات فارسی ۲
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال

نمونه سوالات عربی ۲ (غیر انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات هندسه ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۶ دبیرستان فرزانگان نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۷۶ کشوری دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۹ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافیا غیر انسانی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیک ۲
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ فرمولهای فیزیک ۲ ریاضی و تجربی دریافت نمونه سوال
۲ سوالات فصل ۴ فیزیک ۲ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۶ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۷ دبیرستان شاهد امام نمونه ۵ دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۴ دبیرستان دکتر حسابی دریافت نمونه سوال
۹ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دوم ریاضی دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دوم تجربی دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات شیمی ۲
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ سوالات فصل ۱ و ۲ شیمی ۲ دریافت نمونه سوال
۲ خلاصه درس و تمرین فصل۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۶ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۴ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ماه ۸۴ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۹ دی ماه ۸۴  دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ نمونه سوال نوبت دوم استان اصفهان دریافت نمونه سوال
۱۱ کنکور ۸۵ تا ۸۷ کتاب شیمی ۲ بصورت طبقه بندی شده دریافت نمونه سوال
۱۲ سوالات تمامی فصلها با فرمت ورد مناسب برای دبیران دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ استان یزد دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی ۲
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه۱ دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۸۳ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ماه ۸۴ مدارس خارج از کشور دریافت نمونه سوال
۴ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه  ۸۳ استان اصفهان دریافت نمونه سوال
۸ سوالات طبقه بندی شده کل فصول درحد مشکل و المپیاد توسط آقای مجید اسلامی دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک رشته ریاضی دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک رشته تجربی دریافت نمونه سوال
۱۱ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام خمینی اراک رشته ریاضی دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام خمینی اراک رشته تجربی دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان آفتاب اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی ۲ انسانی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دی ماه ۸۱ امارات دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۲ امارات دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۴ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۴  دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات اقتصاد (دوم انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۴ فروردین ماه ۸۵ شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جامعه شناسی ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافی دوم انسانی
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه۱ دریافت نمونه سوال
۳ خرداد ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۶ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاریخ ایران و جهان ۱
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
۵ دبیرستان شاهد امام نمونه ۴ دریافت نمونه سوال
۶ فروردین ماه ۸۵ شاهد امام دریافت نمونه سوال
۷ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زیست شناسی ۱ (دوم تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ سوالات طبقه بندی شده زیست ۱ دریافت نمونه سوال
۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۵ دی ماه ۸۴ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۶ مرداد ماه ۸۴ تهران با جواب دریافت نمونه سوال
۷ دی ماه ۸۴ تهران با جواب دریافت نمونه سوال
۸ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۹ خرداد ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ دی ماه ۸۶ تغییر رشته با جواب دریافت نمونه سوال
۱۲ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام خمینی اراک دریافت نمونه سوال


 نوع مطلب : دوم دبیرستان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :