تبلیغات
. - دوم راهنمایی
 
.
درباره وبلاگ


خداوندا !
مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم
پس مرا دریاب
و به سوی خویش بازگردان ،
دستان مهربانت را بگشا
که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...مدیر وبلاگ : حسین جنگی عربلو
نظرسنجی
آیا مطالب سایت برای شما جذاب بوده است؟


   1  07 آذر 1391  16:30:00  آزمون مرحله دوم آذر ماه درس آموزش قرآن و پیام های آسمانی  ابراهیم روشن ضمیر  تستی سوال پاسخ
   2  11 آبان 1391  10:00:00  آزمون آبان ماه درس آموزش قرآن و پیام های آسمانی  ابراهیم روشن ضمیر  تستی سوال پاسخ
   3  27 خرداد 1391  01:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم دوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   4  11 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
   5  09 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم حرفه وفن  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
   6  08 خرداد 1391  09:30:00  آزمون تاریخ نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   7  06 خرداد 1391  09:30:00  آزمون زبان انگلیسی نوبت دوم  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
   8  04 خرداد 1391  09:30:00  آزمون پیامهای آسمانی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   9  02 خرداد 1391  09:30:00  آزمون جغرافیا نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   10  30 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون انشا ونگارش نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   11  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تشریحی نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   12  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تقریری نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   13  26 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون قرآن نوبت دوم  سیدمسلم کشفی  تشریحی سوال پاسخ
   14  25 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون اجتماعی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   15  23 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   16  20 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
   17  27 فروردین 1391  09:15:00  آزمون طرح خود سنجی  محمود فاتحی  تستی سوال پاسخ
   18  20 اسفند 1390  09:15:00  آزمون میان نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تستی سوال پاسخ
   19  18 اسفند 1390  07:30:00  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
   20  16 اسفند 1390  09:25:00  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  حمیدرضا فرخاری  تستی سوال پاسخ
   21  13 اسفند 1390  11:10:00  آزمون آنلاین میان نوبت دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   22  11 اسفند 1390  10:15:00  آزمون آنلاین میان ترم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
   23  17 بهمن 1390  09:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   24  01 بهمن 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول پیام آسمانی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   25  27 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
   26  25 دی 1390  09:30:00  آزمون نوبت اول علوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
   27  22 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول جغرافیا  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   28  20 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول املاء فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   29  18 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   30  17 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول عربی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ

   آرشیو سوالات دوم راهنمایی
   # تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
    31  14 دی 1390  11:00:00  آزمون زبان انگلیسی نوبت اول  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
    32  11 دی 1390  09:30:00  آزمون حرفه وفن نوبت اول  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
    33  10 دی 1390  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت اول  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    34  12 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم تعلیمات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    35  10 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    36  08 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم زبان انگلیسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    37  05 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم جغرافیا  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    38  03 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
    39  31 اردیبهشت 1390  09:30:00  آزمون دینی نوبت دوم    تشریحی سوال پاسخ
    40  31 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم دینی  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    41  29 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    42  26 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم حرفه وفن  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
    43  24 اردیبهشت 1390  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم    تشریحی سوال پاسخ
    44  24 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم عربی  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    45  22 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم نگارش  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    46  20 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم املا تشریحی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    47  20 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم املا تقریری  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    48  18 اردیبهشت 1390  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    49  18 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    50  12 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم پرورشی  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    51  20 فروردین 1390  09:00:00  پاسخ آزمون گروهی ریاضی دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    52  19 اسفند 1389  17:50:00  آزمون میان نوبت دوم جغرافی تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    53  19 اسفند 1389  17:30:00  آزمون میان نوبت دوم جغرافیا تستی    تستی سوال پاسخ
    54  18 اسفند 1389  17:50:00  آزمون میان نوبت دوم- دینی- تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    55  18 اسفند 1389  17:30:00  آزمون میان نوبت دوم- دینی- تستی    تستی سوال پاسخ
    56  17 اسفند 1389  17:50:00  آزمون میان نوبت دوم ادبیات تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    57  17 اسفند 1389  17:30:00  آزمون میان نوبت دوم ادبیات تستی    تستی سوال پاسخ
    58  16 اسفند 1389  17:50:00  آزمون میان نوبت دوم قرآن تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    59  16 اسفند 1389  17:30:00  آزمون میان نوبت دوم قرآن تستی    تستی سوال پاسخ
    60  15 اسفند 1389  17:50:00  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی تشریحی    تشریحی سوال   نوع مطلب : دوم راهنمایی، 
   برچسب ها :
   لینک های مرتبط :
   نظرات ()
    
   لبخندناراحتچشمک
   نیشخندبغلسوال
   قلبخجالتزبان
   ماچتعجبعصبانی
   عینکشیطانگریه
   خندهقهقههخداحافظ
   سبزقهرهورا
   دستگلتفکر
   نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

   موضوعات
   آمار وبلاگ
   • کل بازدید :
   • بازدید امروز :
   • بازدید دیروز :
   • بازدید این ماه :
   • بازدید ماه قبل :
   • تعداد نویسندگان :
   • تعداد کل پست ها :
   • آخرین بازدید :
   • آخرین بروز رسانی :
   امکانات جانبی
   آمار سایت
   بازدیدهای امروز : نفر
   بازدیدهای دیروز : نفر
   كل بازدیدها : نفر
   بازدید این ماه : نفر
   بازدید ماه قبل : نفر
   تعداد نویسندگان : عدد
   كل مطالب : عدد
   آخرین بروز رسانی :