تبلیغات
. - اول راهنمایی
 
.
درباره وبلاگ


خداوندا !
مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم
پس مرا دریاب
و به سوی خویش بازگردان ،
دستان مهربانت را بگشا
که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...مدیر وبلاگ : حسین جنگی عربلو
نظرسنجی
آیا مطالب سایت برای شما جذاب بوده است؟


آرشیو سوالات اول راهنمایی
  # تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
   1  27 خرداد 1391  01:00:00   آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم دوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   2  11 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
   3  09 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم حرفه وفن  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
   4  08 خرداد 1391  09:30:00  آزمون تاریخ نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   5  06 خرداد 1391  09:30:00  آزمون زبان انگلیسی نوبت دوم  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
   6  04 خرداد 1391  09:30:00  آزمون پیامهای آسمانی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   7  02 خرداد 1391  09:30:00  آزمون جغرافیا نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   8  30 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون انشا ونگارش نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   9  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تشریحی نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   10  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تقریری نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   11  26 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون قرآن نوبت دوم  سیدمسلم کشفی  تشریحی سوال پاسخ
   12  25 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون اجتماعی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   13  23 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   14  20 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
   15  27 فروردین 1391  08:06:00  آزمون طرح خود سنجی  محمود فاتحی  تستی سوال پاسخ
   16  20 اسفند 1390  07:45:00  آزمون میان نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تستی سوال پاسخ
   17  18 اسفند 1390  10:50:00  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
   18  16 اسفند 1390  09:15:00  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  حمیدرضا فرخاری  تستی سوال پاسخ
   19  13 اسفند 1390  10:35:00  آزمون آنلاین میان ترم دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   20  13 اسفند 1390  10:10:00  آزمون آنلاین میان ترم دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   21  13 اسفند 1390  09:40:00  آزمون آنلاین میان ترم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   22  13 اسفند 1390  09:10:00  آزمون آنلاین میان ترم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   23  11 اسفند 1390  11:30:00  آزمون آنلاین میان ترم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
   24  17 بهمن 1390  09:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   25  17 بهمن 1390  07:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   26  01 بهمن 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول پیام آسمانی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   27  27 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
   28  25 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول علوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
   29  22 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول جغرافیا  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   30  20 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول املاء فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ

   آرشیو سوالات اول راهنمایی
   # تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
    31  18 دی 1390  08:00:00   آزمون نوبت اول اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    32  17 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول عربی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
    33  14 دی 1390  09:00:00  آزمون زبان نوبت اول  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
    34  11 دی 1390  08:00:00  آزمون حرفه وفن نوبت اول  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
    35  10 دی 1390  08:00:00  آزمون ریاضی نوبت اول  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    36  28 آذر 1390  11:00:00  آزمون پرورشی نوبت اول  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
    37  12 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم تعلیمات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    38  10 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    39  08 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم زبان  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
    40  05 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم جغرافیا  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    41  03 خرداد 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم علوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
    42  31 اردیبهشت 1390  09:30:00  آزمون پیام آسمانی نوبت دوم    تشریحی سوال پاسخ
    43  31 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    44  29 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    45  26 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم حرفه وفن  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
    46  24 اردیبهشت 1390  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم    تشریحی سوال پاسخ
    47  24 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم عربی  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    48  22 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم نگارش  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
    49  20 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم املا تشریحی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    50  18 اردیبهشت 1390  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    51  18 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    52  12 اردیبهشت 1390  08:30:00  آزمون نوبت دوم پرورشی  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    53  20 فروردین 1390  08:00:00  پاسخ آزمون گروهی ریاضی  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    54  19 اسفند 1389  17:20:00  آزمون میان نوبت دوم جغرافیا تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    55  19 اسفند 1389  17:00:00  آزمون میان نوبت دوم جغرافیا تستی    تستی سوال پاسخ
    56  18 اسفند 1389  17:20:00  آزمون میان نوبت دوم- دینی- تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    57  18 اسفند 1389  17:00:00  آزمون میان نوبت دوم دینی تستی    تستی سوال پاسخ
    58  17 اسفند 1389  17:20:00  آزمون میان نوبت دوم ادبیات تشریحی    تشریحی سوال پاسخ
    59  17 اسفند 1389  17:00:00  آزمون میان نوبت دوم ادبیات تستی    تستی سوال پاسخ
    60  16 اسفند 1389  17:20:00  آزمون میان نوبت دوم قرآن تشریحی    تشریحی سوال پاسخ   نوع مطلب : اول راهنمایی، 
   برچسب ها :
   لینک های مرتبط :
   نظرات ()
    
   لبخندناراحتچشمک
   نیشخندبغلسوال
   قلبخجالتزبان
   ماچتعجبعصبانی
   عینکشیطانگریه
   خندهقهقههخداحافظ
   سبزقهرهورا
   دستگلتفکر
   نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

   موضوعات
   آمار وبلاگ
   • کل بازدید :
   • بازدید امروز :
   • بازدید دیروز :
   • بازدید این ماه :
   • بازدید ماه قبل :
   • تعداد نویسندگان :
   • تعداد کل پست ها :
   • آخرین بازدید :
   • آخرین بروز رسانی :
   امکانات جانبی
   آمار سایت
   بازدیدهای امروز : نفر
   بازدیدهای دیروز : نفر
   كل بازدیدها : نفر
   بازدید این ماه : نفر
   بازدید ماه قبل : نفر
   تعداد نویسندگان : عدد
   كل مطالب : عدد
   آخرین بروز رسانی :