دوم ابتدایی


[ جمعه 24 آذر 1391 ] [ 01:32 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


اول ابتدایی


[ جمعه 24 آذر 1391 ] [ 12:53 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


اول راهنمایی

آرشیو سوالات اول راهنمایی
  # تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
   1  27 خرداد 1391  01:00:00   آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم دوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   2  11 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
   3  09 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم حرفه وفن  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
   4  08 خرداد 1391  09:30:00  آزمون تاریخ نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   5  06 خرداد 1391  09:30:00  آزمون زبان انگلیسی نوبت دوم  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
   6  04 خرداد 1391  09:30:00  آزمون پیامهای آسمانی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   7  02 خرداد 1391  09:30:00  آزمون جغرافیا نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   8  30 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون انشا ونگارش نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   9  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تشریحی نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   10  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تقریری نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
   11  26 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون قرآن نوبت دوم  سیدمسلم کشفی  تشریحی سوال پاسخ
   12  25 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون اجتماعی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
   13  23 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   14  20 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
   15  27 فروردین 1391  08:06:00  آزمون طرح خود سنجی  محمود فاتحی  تستی سوال پاسخ
   16  20 اسفند 1390  07:45:00  آزمون میان نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تستی سوال پاسخ
   17  18 اسفند 1390  10:50:00  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
   18  16 اسفند 1390  09:15:00  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  حمیدرضا فرخاری  تستی سوال پاسخ
   19  13 اسفند 1390  10:35:00  آزمون آنلاین میان ترم دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   20  13 اسفند 1390  10:10:00  آزمون آنلاین میان ترم دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   21  13 اسفند 1390  09:40:00  آزمون آنلاین میان ترم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   22  13 اسفند 1390  09:10:00  آزمون آنلاین میان ترم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
   23  11 اسفند 1390  11:30:00  آزمون آنلاین میان ترم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
   24  17 بهمن 1390  09:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   25  17 بهمن 1390  07:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
   26  01 بهمن 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول پیام آسمانی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   27  27 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
   28  25 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول علوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
   29  22 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول جغرافیا  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
   30  20 دی 1390  08:00:00  آزمون نوبت اول املاء فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ


  ادامه مطلب

  [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:35 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

  [ نظرات() ]


  دوم راهنمایی

    1  07 آذر 1391  16:30:00  آزمون مرحله دوم آذر ماه درس آموزش قرآن و پیام های آسمانی  ابراهیم روشن ضمیر  تستی سوال پاسخ
    2  11 آبان 1391  10:00:00  آزمون آبان ماه درس آموزش قرآن و پیام های آسمانی  ابراهیم روشن ضمیر  تستی سوال پاسخ
    3  27 خرداد 1391  01:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم دوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
    4  11 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
    5  09 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم حرفه وفن  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
    6  08 خرداد 1391  09:30:00  آزمون تاریخ نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    7  06 خرداد 1391  09:30:00  آزمون زبان انگلیسی نوبت دوم  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
    8  04 خرداد 1391  09:30:00  آزمون پیامهای آسمانی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
    9  02 خرداد 1391  09:30:00  آزمون جغرافیا نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    10  30 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون انشا ونگارش نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    11  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تشریحی نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    12  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا تقریری نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    13  26 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون قرآن نوبت دوم  سیدمسلم کشفی  تشریحی سوال پاسخ
    14  25 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون اجتماعی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    15  23 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
    16  20 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
    17  27 فروردین 1391  09:15:00  آزمون طرح خود سنجی  محمود فاتحی  تستی سوال پاسخ
    18  20 اسفند 1390  09:15:00  آزمون میان نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تستی سوال پاسخ
    19  18 اسفند 1390  07:30:00  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
    20  16 اسفند 1390  09:25:00  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  حمیدرضا فرخاری  تستی سوال پاسخ
    21  13 اسفند 1390  11:10:00  آزمون آنلاین میان نوبت دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
    22  11 اسفند 1390  10:15:00  آزمون آنلاین میان ترم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
    23  17 بهمن 1390  09:00:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
    24  01 بهمن 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول پیام آسمانی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
    25  27 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ
    26  25 دی 1390  09:30:00  آزمون نوبت اول علوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
    27  22 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول جغرافیا  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
    28  20 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول املاء فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
    29  18 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
    30  17 دی 1390  09:00:00  آزمون نوبت اول عربی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ


   ادامه مطلب

   [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:33 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

   [ نظرات() ]


   سوم راهنمایی

    # تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
     1  17 آذر 1391  08:00:00  علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
     2  07 آذر 1391  16:30:00  آزمون مرحله دوم آذر ماه درس آموزش قرآن و پیام های آسمانی  ابراهیم روشن ضمیر  تستی سوال پاسخ
     3  11 آبان 1391  10:00:00  آزمون آبان ماه درس آموزش قرآن و پیام های آسمانی  ابراهیم روشن ضمیر  تستی سوال پاسخ
     4  27 خرداد 1391  01:30:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم دوم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
     5  16 خرداد 1391  09:30:00  آزمون اجتماعی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
     6  11 خرداد 1391  09:30:00  آزمون نوبت دوم زبان انگلیسی  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
     7  08 خرداد 1391  09:30:00  آزمون جغرافیا نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
     8  06 خرداد 1391  09:30:00  آزمون علوم تجربی نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
     9  04 خرداد 1391  09:30:00  آزمون دینی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
     10  02 خرداد 1391  09:30:00  آزمون ریاضی نوبت دوم  جلال مهاجری  تشریحی سوال پاسخ
     11  31 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون میان نوبت دوم آمادگی دفاعی  محمود فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
     12  30 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون قرآن نوبت دوم  سیدمسلم کشفی  تشریحی سوال پاسخ
     13  27 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون حرفه وفن نوبت دوم  محسن فروتنی  تشریحی سوال پاسخ
     14  25 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون نگارش وانشانوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
     15  23 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون املا نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
     16  20 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون عربی نوبت دوم  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
     17  18 اردیبهشت 1391  09:30:00  آزمون تاریخ نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
     18  27 فروردین 1391  11:00:00  آزمون طرح خود سنجی  محمود فاتحی  تستی سوال پاسخ
     19  20 اسفند 1390  10:55:00  آزمون میان نوبت دوم ریاضی  جلال مهاجری  تستی سوال پاسخ
     20  18 اسفند 1390  09:10:00  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
     21  17 اسفند 1390  07:30:00  آزمون میان نوبت دوم دفاعی  محمود فاتحی  تستی سوال پاسخ
     22  16 اسفند 1390  07:30:00  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  حمیدرضا فرخاری  تستی سوال پاسخ
     23  13 اسفند 1390  08:40:00  آزمون آنلاین میان ترم دوم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
     24  13 اسفند 1390  08:10:00  آزمون آنلاین میان ترم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
     25  13 اسفند 1390  07:40:00  آزمون آنلاین میان ترم ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
     26  11 اسفند 1390  11:00:00  آزمون آنلاین میان ترم تاریخ  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
     27  24 بهمن 1390  10:55:00   آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
     28  17 بهمن 1390  10:20:00  آزمون مبانی رایانه و اینترنت ترم اول  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
     29  01 بهمن 1390  10:00:00  آزمون نوبت اول دینی  حسین جلال پور  تشریحی سوال پاسخ
     30  27 دی 1390  10:00:00  آزمون نوبت اول قرآن  محمد صبورزاده فرد  تشریحی سوال پاسخ


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    اول دبیرستان

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    دوم دبیرستان

    ردیف توضیحات لینک دانلود
    ۱ دبیرستان آبسال تهران نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
    ۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
    ۳ دبیرستان شاهد امام نمونه۲ دریافت نمونه سوال
    ۴ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۵ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۶ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
    ۷ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
    ۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
    نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲
    ردیف توضیحات لینک دانلود
    ۱ خرداد ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۲ دی ماه ۸۳ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۳ خرداد ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۴ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۵ فروردین ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۶ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
    ۷ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شاهد امام خمینی اراک دریافت نمونه سوال
    ۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
    نمونه سوالات ادبیات فارسی ۲
    ردیف توضیحات لینک دانلود
    ۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
    ۲ دبیرستان شاهد امام نمونه ۲ دریافت نمونه سوال
    ۳ دبیرستان شاهد امام نمونه ۳ دریافت نمونه سوال
    ۴ خرداد ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۵ دی ماه ۸۵ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۶ خرداد ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
    ۷ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
    ۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
    ۹ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:28 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    سوم دبیرستان

    لیست دروس سوم دبیرستان

    نام دروس رشته ریاضی

    تعداد واحد  

    نام دروس رشته تجربی

    تعداد واحد  

    نام دروس رشته انسانی

    تعداد واحد
    دین وزندگی (3) 3   دین وزندگی (3) 3   دین وزندگی (3) 3
    زبان فارسی (3) 2   زبان فارسی (3) 2   زبان فارسی تخصصی 2
    ادبیات فارسی (3) 2   ادبیات فارسی (3) 2   ادبیات فارسی تخصصی 2
    عربی (3) 2   عربی (3) 2   عربی (3) ویژه انسانی 4
    زبان خارجی (3) 2   زبان خارجی (3) 2   زبان خارجی (3) 2
    فیزیک (3)وآزمایشگاه 4   فیزیک (3)وآزمایشگاه 4   ریاضی ویژه انسانی 2
    شیمی (3)وآزمایشگاه 3   شیمی (3)وآزمایشگاه 3   جامعه شناسی(2) 2
    جبر واحتمال 2   ریاضی (3) 3   روانشناسی 2
    هندسه (2) 3   زیست شناسی (2) 4   تاریخ ایران وجهان (2) 3
    حسابان 4   زمین شناسی 2   تاریخ ادبیات ایران و جهان  (2)(غیر نهائی) 2
    مبانی کامپیوتر(غیر نهائی) 3   تاریخ معاصرایران(غیر نهائی) 2   جغرافیا(2) 3
    تاریخ معاصرایران(غیر نهائی) 2   تربیت بدنی(3)(غیر نهائی) 1   آرایه های ادبی 2
    تربیت بدنی(3)(غیر نهائی) 1   آمار و مدل سازی(غیر نهائی) 2   فلسفه ومنطق 3
    جمع واحد     جمع واحد     تربیت بدنی(3)(غیر نهائی) 1
                جمع واحد


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:27 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    پیش دانشگاهی

    کد کتاب
    عنوان
    پایه
    رشته

    283.2

    ادبیات فارسی 1

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    283.3

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    284.1 زبان انگلیسی 1و2

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    285.1 معارف اسلامی 1و2

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    292.2 ریاضی پایه1و2

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    297.2 جغرافیا3

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    300.1 علوم اجتماعی

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    302.1 تاریخ شناسی

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    316.1 عربی 1و2

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

    317.1 فلسفه

    پیش دانشگاهی

    علوم انسانی

     
           

    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:26 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    کنکور-ریاضی -انسانی -تجربی-


      سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 90 - رشته ریاضی

      سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۹ - رشته ریاضی

      سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۸ - رشته ریاضی

      سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۸۷- رشته ریاضی 

    فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
    فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

    دفترچه سوال

    دفترچه پاسخ تشریحی

    روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
    فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

    دفترچه سوال

    دفترچه پاسخ تشریحی

    روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
    فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.

    دفترچه سوال

    دفترچه پاسخ تشریحی

    روی فایل مورد نظر Right Click کرده و گزینه Save Target As را انتخاب نمایید.
    فرمت فایل ها بصورت pdf می باشد و برای مشاهده آنها نیاز به برنامه Acrobat Reader دارید.


    دفترچه سوال

    دفترچه پاسخ تشریحی

    منبع : سایت دانشگاه و مرکز پیش دانشگاهی شاهد امام خمینی (ره) اراک


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    سوالات پیام نور

    رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
    گروه های علمی شامل رشته های:
    بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی | زبان شناسی همگانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان وادبیات انگلیسی | زبان وادبیات عربی(گرایش ادبیات عربی) | زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت
    بخش علمی الهیات و علوم اسلامی اخلاق (اخلاق اسلامی) | اخلاق (فلسفه اخلاق) | الهیات- علوم قرآن و حدیث | الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی | الهیات- فلسفه و کلام اسلامی | تاریخ تشیع | حقوق بین الملل | حقوق جزا و جرم شناسی | حقوق خصوصی | نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
    بخش علمی علوم اجتماعی تاریخ | جامعه شناسی | جامعه شناسی (توسعه) | جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی) | جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی – | جغرافیا برنامه ریزی شهری(ارشد) | جغرافیابرنامه ریزی روستایی | جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) | علوم سیاسی
    بخش علوم پایه آمار ریاضی | ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) | ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) | ریاضی محض (آنالیز) | ریاضی محض (جبر) | ریاضی محض (هندسه) | زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) | زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی | زمین شناسی-پترولوژی | زمین شناسی (اقتصادی) | شیمی(شیمی فیزیک) | شیمی(شیمی تجزیه) | شیمی(شیمی آلی) | ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی | زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی | زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) | زیست شناسی (علوم جانوری) | زیست شناسی (بیوشیمی) | زمین شناسی زیست محیطی | زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) | شیمی(شیمی معدنی) | فیتوشیمی | فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) | فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) | فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) | فیزیک (زمینه حالت جامد) | فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) | فیزیک(زمینه هسته ای)
    بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی آموزش محیط زیست | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی | روانشناسی عمومی | علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) | علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) | علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مخصوص دانشجویان ورودی ۹۱-۹۰) | مدیریت آموزشی | آموزش زبان فارسی
    بخش علمی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات | مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) | مهندسی کشاورزی- زراعت | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) | مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) | مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی)
    بخش فنی و مهندسی مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی) | مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی | مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری | مهندسی صنایع | مهندسی عمران – راه وترابری | مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی | مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) |
    بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری اقتصاد اسلامی | MBA | حسابداری | علوم اقتصادی | مدیریت اجرایی (استراتژیک) | مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) | مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) | مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) | مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت مالی) | مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) | مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها | مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول | مدیریت دولتی(گرایش سیستمهای اطلاعات مدیریت) | مدیریت دولتی(گرایش مدیریت مالی دولتی) | مدیریت رسانه | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت فناوری اطلاعات(کسب وکار الکترونیک) | مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی) | مدیریت فناوری اطلاعات(سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) | مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت دانش) |
    بخش علمی هنر و معماری پژوهش هنر | مهندسی معماری


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    هوشمند سازی


    نسل جدید کلاس‌های درس با میزهای «چند لمسی شبکه‌ای هوشمند» و امکان مدیریت هماهنگ تدریس توسط معلم و ایجاد روند یادگیری موزون بین تمامی دانش‌آموزان در راه است.میز چند لمسی هوشمند و نرم‌افزار مورد نیاز توسط محققان دانشگاه دورهام طراحی شده و آنها طی پروژه‌ای سه ساله تحت عنوان SynergyNet با مشارکت بیش از 400 دانش‌آموز، اثربخشی این میزها را بر افزایش مهارت‌های دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دادند.مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که این ابزار آموزشی قادر به افزایش قابل توجه مهارت‌های تسلط و انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان در درس ریاضی است، درحالی که در روش‌های سنتی حل تمرین بر روی کاغذ، تنها مهارت انعطاف‌پذیری دانش‌آموز ارتقا می‌یابد.دیدن سایر همکلاسی‌ها در حین حل تمرینات و امکان مشارکت در فعالیت های گروهی در کلاس درس از مزایای این میز هوشمند محسوب می‌شود که به درک بهتر مفاهیم ریاضی منجر می‌شود.

    پروفسور «لیز بورد» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه دورهام تأکید می کند: هدف این پروژه، تشویق دانش‌آموزان به مشارکت و حضور بیشتر در فعالیت‌های کلاس درس از طریق روش‌های به اشتراک‌گذاری، حل مسأله و خلاقیت به جای گوش دادن منفعلانه به درس است.چندین دانش‌آموز بصورت همزمان قادر به استفاده از میزهای هوشمند چند لمسی هستند که بصورت شبکه‌ای با یکدیگر و نیز با میز اصلی، در ارتباط هستند.در این حالت معلم نقش کلیدی را در کلاس درس ایفا می‌کند که تمرینات را بصورت انفرادی یا گروهی برای میزهای مختلف ارسال می کند یا پاسخ تمرینات یک گروه را برای بحث کردن در مورد شیوه حل مسأله به میز گروه‌های دیگر می‌فرستد.

    پروفسور «استیو هیگینز» معتقد است، فناوری‌هایی نظیر میز تعاملی هوشمند از پتانسیل بسیار بالایی برای مدیریت هماهنگ تدریس توسط معلم برخوردار بوده و می‌تواند تا حدود زیادی روند یادگیری موزون بین تمامی دانش‌آموزان یک کلاس را تضمین کند.نتایج بدست آمده در پروژه سه ساله محققان دانشگاه دورهام در مجله Learning and Instruction (یادگیری و آموزش) منتشر شده است.

    منبع : خبرگزاری ایسنا

    میز تعاملی چند لمسی

    میز تعاملی چند لمسی    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:19 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    حقوق

    حقوق مدنی
    1- قانون مدنی در نظم حقوق كنونی دكتر كاتوزیان
    2- اشخاص و اموال دكتر صفایی
    3- اعمال حقوقی دكتر كاتوزیان
    4- مختصر حقوق خانواده دكتر صفایی
    5- عقود معین 1 دكتر كاتوزیان
    6- عقود معین 2 دكتر كاتوزیان
    7- ارث دكتر شهیدی
    8- قانون یار حقوق مدنی- موسسه چتر دانش
    9- قانون مدنی نموداری- موسسه چتر دانش     

    آیین دادرسی مدنی
    1- دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی (بنیادین) دكتر عبدالله شمس
    2- ادله اثبات دعوا (بنیادین) دكتر عبدالله شمس
    3- مجموعه آیین دادرسی مدنی- نادر صحرائی موانه- انتشارات موسسه چتر دانش
    4- قانون یار آیین دادرسی مدنی- صابر خلیل نژاد كیاسری- موسسه چتر دانش
    5- قانون آیین دادرسی مدنی نموداری- موسسه چتر دانش     

    حقوق تجارت
    1- كلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت های تجاری دكتر اسكینی
    2- حقوق شركت های تجاری دكتر پاسبان
    3- حقوق اسناد تجارتی دكتر كاویانی
    4- حقوق شركت های تجاری دكتر كاویانی
    5- ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته دكتر اسكینی
    6- قانون یار تجارت- وحید امینی- موسسه چتر دانش
    7- قانون تجارت نموداری- موسسه چتر دانش     

    حقوق جزا
    داوطلبان محترم می توانند تا زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانون یار مجازات اسلامی فعلی را از سایت موسسه چتر دانش بطور رایگان دانلود نمایند.     

    آیین دادرسی کیفری
    1- آیین دادرسی كیفری دكتر خالقی
    2- قانون یار آیین دادرسی كیفری- بهداد كامفر- موسسه چتر دانش
    3- قانون آیین دادرسی كیفری- موسسه چتر دانش     

    اصول فقه
    1- مبانی استنباط حقوق اسلامی دكتر ابوالحسن محمدی
    2- مجموعه اصول فقه- سید علی بنی صدر- موسسه چتر دانش     

    قوانین فرعی
    1- قانون شوراهای حل اختلاف
    2- قانون دیوان عدالت اداری
    3- قانون صدور چك
    4- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
    5- قانون نحوة اجرای محكومیت های مالی
    6- قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
    7- قانون مسئولیت مدنی
    8- قانون روابط موجر و مستأجر سالهای 56 و 76
    9- قانون حمایت از خانواده     


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    فیلتر شکن -صدرصد تضمینی -
    امروز می خواهیم چند تا فیلتر شکن برای شما معرفی کنیم این فیلتر شکن ها صد در صد کار می کند و تضمینی و کاملا رجستری شده است و شما می توانید بدون هیچگونه شک و تردیدی استفاده کنید البته همیشه در نظر داشته باشید که این روزها فیلترشکن های تقلبی و نوظهور زیادی وجود دارد که بسیار مخرب هستند و سیستم شما رو به هم می ریزند و به هدفی هم که دارید نمی رسید و بجای اینکه فیلترشکنی بکنند بین انسان و خدایش فیلتر درست می کنند.

    گروه نرم افزاری حسین جنگی ،از این فیلتر شکن ها که وارد دنیای انسان ها شده اند می توان به تعصب غیر صحیح، تقلید کور کورانه، پیروی کردن از اکثریت، مد گرایی، پیروی کردن از عادات زشت اجتماعی و غیره اشاره نمود .
    وقتی انسان مرتکب گناه می شود به مرور و تکرار گناه ها خودش را از خدا دورتر می کند و کم کم گناهان فیلترهایی می شوند که مانع ارتباط انسان با خدای خودش می گردند در این نوشته قصد داریم فیلتر شکن هایی رو معرفی کنیم که با استفاده از انها هیچ فیلتری نمی تواند مانع شما شود

    .
    1- نماز: بهترین فیلتر شکن دنیا که خود خدا هم زیر این فیلتر شکن را امضا و مهر کرده خصوصیت مهم این فیلتر شکن این است که مانع می شود انسان با گناه کردن فیلترهایی رو بین خودش و خداش ایجاد کند ... اگه باور ندارید این آیه رو بخوانید " ان الصلاه تنهی عن فحشا و المنکر عنکبوت/44

    2- قرآن : لنگه نداره همه کسانی که متخصص هستند از این فیلتر شکن بی بدیل استفاده می کنند و جلوی کلام خدای تبارک و تعالی زانو می زنند برای استفاده از این فیلتر شکن آن را بخوانید و بفهمید و به آن عمل کنید.

    3- ولایت: این فیلتر شکن بسیار قوی عمل می کنه برای استفاده از آن باید علاوه بر اعتقاد و محبت اهل بیت علیهم السلام انسان به سلاح عمل هم مجهز باشد و اطاعت پذیری از ولایت جزء لا ینفک وجودش باشد
    ممنون از دانلود شما عزیز:گروه نرم افزاری حسین جنگی

    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 09:43 ق.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    درباره ما

    بسم الله الرحمن الرحیم

    مشخصات مالک وبلاک:

    نام :حسین

    نام خانوادگی :جنگی عربلو

    مدرک تحصیلی :لیسانس حقوق

    پایه تدریس:ششم ابتدایی

    مدرسه: شهید سیفی

    نام استان :اردبیل

    نام شهرستان:پارس آباد

     

    [http://www.aparat.com/v/1bDOi]


    ادامه مطلب

    [ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 09:42 ق.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

    [ نظرات() ]


    .: تعداد کل صفحات 7 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

    مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic