رشته روانشناسی -سوالات پیام نور
فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

برای باز کردن 
نمونه سوالات پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید

کد درس / لینک دانلود

 نام درس

حجم فایل  

1112001 1112002 1112003 1.pdf

فیزیولوژی اعصاب و غدد

89.6K

1112177 1211019 1211286 1211317 1211366 1211382 1211441 1217011 1220510 1220539 1225101 1.pdf

روش تحقیق – روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

106.9K

1112191 1211006 1211038 1211269 1211285 1211316 1211381 1211443 1220502 1220545 1225100 1.pdf

اصول فلسفه آموزش و پرورش

121.4K

1115006 1211364 1217182 1.pdf

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

93.1K

1117004 1211012 1211292 1211372 1.pdf

آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی

230.1K

1117005 1240022 1.pdf

آمار استنباطی

455.1K

1211001 1211009 1217043 1.pdf

کلیات فلسفه – مبانی فلسفه 1

88.8K

1211004 1.pdf

کاربرد آزمونهای روانی

95.3K

1211005 1.pdf

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

89.0K

1211007 1211462 1.pdf

روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتاب – روشها و فنون تدریس

91.6K

1211027 1217028 1217051 1.pdf

آموزش و پرورش کودکان استثنایی – روانشناسی کودکان استثنایی

88.9K

1211093 1217017 1217060 1.pdf

آسیب شناسی روانی 1 – روانشناسی مرضی

90.6K

1211098 1217029 1217061 1.pdf

آسیب شناسی روانی 2

100.9K

1211287 1211432 1217007 1217046 1217097 1.pdf

روان شناسی رشد 1

88.1K

1211291 1217031 1217186 1.pdf

روان شناسی یادگیری – نظریه ها و مفاهیم

112.7K

1211359 1214105 1222001 1222062 1222070 1222071 1222076 1222139 1222223 1222303 1.pdf

مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی

104.2K

1211360 1222014 1222063 1222141 1222210 1.pdf

آسیب شناسی اجتماعی – انحرافات و سیاست اجتماعی

90.9K

1211365 1211386 1217008 1217096 1217172 1220529 1220541 1.pdf

جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان – روانشناسی تربیتی

100.9K

1211367 1217015 1.pdf

روان سنجی

91.6K

1211369 1217035 1.pdf

اختلالات یادگیری – روان شناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری

90.4K

1211376 1217019 1217052 1.pdf

پویایی گروه – روان شناسی پویایی گروه

87.7K

1211380 1217026 1217187 1.pdf

آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان – روان شناسی مرضی کودکان

97.9K

1211385 1217053 1.pdf

روشه های تغییر و اصلاح رفتار

111.6K

1211398 1217030 1217107 1217185 1.pdf

بهداشت روانی

108.5K

1211407 1217014 1.pdf

روان شناسی شخصیت ها – نظریه هاو مفاهیم

87.5K

1211408 1217042 1217098 1.pdf

روان شناسی رشد 2

104.7K

1212018 1.pdf

متون روان شناسی به زبان خارجه

92.8K

1212019 1212021 1.pdf

زبان تخصصی روان شناسی 2

82.6K

1214103 1217001 1217095 1217111 1222143 1222185 1.pdf

روان شناسی عمومی

111.3K

1217005 1217056 1220534 1.pdf

روان شناسی عمومی 1

89.2K

1217006 1.pdf

روان شناسی عمومی 2

79.1K

1217009 1217105 1.pdf

روان شناسی اجتماعی

104.4K

1217012 1217106 1.pdf

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی – علم النفس از دیدگاه دانشمندان

79.4K

1217013 1217066 1.pdf

روان شناسی فیزیولوژیک

102.4K

1217018 1.pdf

تاریخچه و مکاتب روان شناسی

84.7K

1217020 1.pdf

روانشناسی احساس و ادارک

94.9K

1217023 1217064 1.pdf

اعتیاد سبب شناسی و درمان آن – روان شناسی اعتیاد

80.7K

1217024 1217184 1.pdf

روان شناسی و هوش و سنجش آن

85.6K

1217025 1.pdf

روان شناسی تجربی

78.6K

1217027 1217057 1.pdf

انگیزش و هیجان

80.4K

1217033 1217062 1.pdf

تفکر و زبان

82.3K

1217036 1217181 1.pdf

روان شناسی جنایی

102.1K

1217037 1217039 1.pdf

ارزشیابی شخصیت

83.4K

1217038 1.pdf

مقدمات نوروپسیکولوژی

194.9K

1217044 1.pdf

مقدمات روانشناسی سلامت

94.8K

1217049 1.pdf

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

94.9K

1217054 1.pdf

اصول و فنون راهنمایی مشاوره تحصیلی

88.0K

1217055 1.pdf

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

98.8K

1217067 1.pdf

نظریه های مشاوره و روان درمانی

78.8K

1217173 1217174 1235047 1.pdf

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

109.6K

1220001 1220003 1233036 1233037 1.pdf

انسان در اسلام – انسان شناسی در اسلام

98.3[ یکشنبه 26 آذر 1391 ] [ 05:58 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


نمونه سوالات اقتصاد -پیام نور-
فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

برای باز کردن
نمونه سوالات پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید

کد درس / لینک دانلود

نام درس

حجم فایل

1211359 1214105 1222001 1222062 1222070 1222071 1222076 1222139_1222223 1222303.pdf

مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی 1

104.1K

1214104 1223016 1223019 1223172.pdf

حقوق بازرگانی – حقوق تجارت

109.9K

1218006 1218029 1218068 1218092 1218121 1221035.pdf

روش تحقیق – روش تحقیق در مدیریت – روشهای تحقیق و ماخذشناسی

245.5K

1218010 1218032 1218067 1218123 1218357.pdf

رفتار سازمانی – مدیریت رفتارسازمانی

101.0K

1218090 1221008 1221034.pdf

مالیه عمومی – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولت – مالیه عمومی و خط مشی دولتها

176.8K

1221003 1221006 1221012 1221019 1221027 1221032.pdf

اقتصاد کلا ن – اصول علم اقتصاد 2

159.5K

1221028.pdf

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

116.0K

1221036.pdf

اصول علم اقتصاد – اقتصاد خرد

113.8K

1221087 1221121.pdf

اقتصاد کلان 1 – اقتصاد کلان میانه 2

155.9K

1221090.pdf

اقتصاد ریاضی

127.0K

1221096.pdf

تاریخ عقاید اقتصادی

104.3K

1221097.pdf

اقتصاد سنجی

169.8K

1221098.pdf

مالیه بین الملل

122.2K

1221100.pdf

اقتصاد مدیریت

128.1K

1221102.pdf

اقتصاد منابع

196.4K

1221103.pdf

نظام اقتصادی در صدر اسلام

88.1K

1221104 1221134 1222200.pdf

اقتصاد ایران

117.7K

1221105 1221113.pdf

روش تحقیق – روش تحقیق در اقتصاد

110.2K

1221111.pdf

اقتصاد کار و نیروی انسانی

122.3K

1221114.pdf

اقتصاد پول

120.5K

1221117.pdf

اقتصاد شهری

107.5K

1221119.pdf

حقوق اقتصادی

141.6K[ یکشنبه 26 آذر 1391 ] [ 05:57 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


علوم تربیتی
فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد

برای باز کردن 
نمونه سوالات پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید

کد درس / لینک دانلود

 

نام درس

حجم فایل

1112001  1112002
 1112003  1.pdf

فیزیولوژی عمومی (اعصاب و غدد)

89.6K

1112177  1211019
 1211286  1211317
  1211366  1211382
  1211441  1217011
 1220510  1220539
  1225101  1.pdf

روش تحقیق – روش تحقیق در علوم تربیتی – روش تحقیق در روان شناسی – مقدمات روش و تحقیق

106.9K

1112191  1211006
 1211038  1211269
 1211285  1211316
  1211381  1211443
  1220502  1220545
  1225100  1.pdf

اصول وفلسفه آموزش و پرورش

121.9K

1115006  1211364
  1217182  1.pdf

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی – کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

93.1K

1115010  1115014
  1115229  1211354
 1211406  1.pdf

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن – کاربرد کامپیوتر مدیریت آموزشی – کاربرد کامپیوتر در مدیریت

116.0K

1117004  1211012
 1211292  1211372  1.pdf

آمار توصیفی – روشهای آماری در علوم تربیتی

230.1K

1117005  1240022  1.pdf

آمار استنباطی

455.1K

1211001  1211009
 1217043  1.pdf

کلیات فلسفه -  مبانی فلسفه 1

88.8K

1211004  1.pdf

کاربرد آزمون های روانی

95.4K

1211005  1.pdf

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

89.0K

1211007  1211462  1.pdf

روش تدریس حرفه و فن . بررسی کتاب ها – روشها و فنون تدریس

91.7K

1211008  1211013
 1211087  1220550  1.pdf

اصول تعلیم و تربیت – اصول و مبانی آموزش و پرورش

103.8K

1211010  1411344  1.pdf

اصول آموزش بزرگسالان – آموزش بزرگسالان

105.6K

1211015  1211264  1211313  1220532  1220557  1.pdf

ارزیابی پیشرفت تحصیلی – سنجش و اندازه گیری – سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

109.7K

1211016  1211044
 1211057  1211289  1.pdf

آموزش و پرورش تطبیقی

119.5K

1211020  1211046  1.pdf

آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری – مدیریت کتابخانه

99.6K

1211022  1211263
 1211447  1.pdf

مبانی برنامه ریزیآموزش متوسطه – مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – مقدمات برنامه آموزشی

96.8K

1211023  1220535  1.pdf

تاریخ آموزش و پرورش دراسلام و ایران

103.6K

1211025  1211355  1.pdf

اصول برنامه ریزی آموزشی

109.6K

1211026  1211047  1.pdf

مسائل آموزش و پرورش در ایران

91.0K

1211027  1217028
 1217051  1.pdf

اموزش و پرورش کودکان استثنائی – روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

88.9K

1211028  1.pdf

روابط انسانی درسازمانهای آموزشی

101.0K

1211029  1211356  1.pdf

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

99.4K

1211031  1211094
  1211427  1.pdf

مسائل جوانان و نوجوانان در ایران معاصر – مسائل نو جوانان و جوانان

105.3K

1211035  1.pdf

راهنمایی تحصیلی و شغلی

90.4K

1211036  1211357  1.pdf

روشهای ارزشیابی آموزشی

91.5K

1211037  1.pdf

هویت اسلامی

98.2K

1211040  1211322
 1211396  1220517
 1225103  1.pdf

اصول و مبانی برنامه ریزی درسی

103.8K

1211042  1211090  1.pdf

فناوری آموزشی

97.3K

1211043  1.pdf

مدیریت آموزشی

91.4K

1211045  1211295
  1211387  1222068  1.pdf

جامعه شناسی آموزش و پرورش

90.0K

1211048  1211437  1.pdf

درآمدی برنقش ادبیات در مدارس – کاربدرهنرهای تجسمی در فعالیت های پرورشی

104.4K

1211050  1.pdf

مدیریت کلاس

88.9K

1211051  1.pdf

روش تحقیق در علوم تربیتی

91.0K

1211053  1211438  1.pdf

درآمدی بر نقش هنر در مدارس – کاربرد هنرهای نمایشی وسرود در فعالیتهای پرورشی  1

92.7K

1211062  1.pdf

قصه گویی و نمایش اخلاق

93.6K

1211063  1211082
 1211298  1.pdf

 آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی

100.1K

1211064  1211084
  1211296  1.pdf

آموزش هنر در دوره ابتدایی – آموزش هنر نقاشی وکاردستی – مفاهیم و روش تدریس هنر در دبستان و پیش دبستان

88.9K

1211065  1211080
 1211297  1.pdf

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات – آموزش رایضی در دوره ابتدایی – مفاهیم و روش تدریس رایاضیات در پیش دبستان و دبستان

103.9K

1211066  1211300
  1211352  1.pdf

آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

94.4K

1211067  1211351  1.pdf

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

104.5K

1211068  1211288
 1211404  1.pdf

روان شناسی زبان(با تاکید بر آموزش زبان فارسی) – زبان آموزی – فن بیان و سخنوری

90.1K

1211070  1211303
 1211353  1.pdf

اصول بهداشت و کمک های اولیه

93.7K

1211076  1.pdf

مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی

99.9K

1211078  1.pdf

اخلاق اسلامی (اصلی)

78.9K

1211079  1.pdf

روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

84.1K

1211083  1.pdf

مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستان و دبستان

95.4K

1211088  1213112  1.pdf

ادبیات کودکان و نوجوانان

71.4K

1211093  1217017
 1217060  1.pdf

آسیب شناسی روانی 1 – آسیب شناسی روانی (روان شناسی مرضی)

91.3K

1211095  1.pdf

خانواده نابسامان

100.9K

1211096  1.pdf

مهارتهای ارتباطی کلاس

90.1K

1211098  1217029
 1217061  1.pdf

آسیب شناسی رونی 2

101.6K

1211099  1.pdf

بازی درمانی

86.8K

1211101  1.pdf

اصول و فنون راهنمایی ومشاوره سالمندان

92.0K

1211102  1.pdf

مدیریت مراکز راهنمایی ومشاوره

89.4K

1211103  1211373  1.pdf

نهاد خانواده دراسلام وایران

86.8K

1211287  1211432
 1217007  1217046
 1217097  1.pdf

روان شناسی رشد – روان شناسیرشد (کودکی)

88.1K

1211291  1217031
 1217186  1.pdf

روان شناسی یادگیری – روان شناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم)

112.7K

1211302  1217041
 1217104  1.pdf

روان شناسی بازی

88.9K

1211350  1217103  1.pdf

روان شناسی آموزش خواندن

87.3K

1211358  1221016  1.pdf

مبانی امور مالی وتنظیم بودجه

108.2K

1211359  1214105
 1222001  1222062
  1222070  1222071
  1222076  1222139
 1222223  1222303  1.pdf

مبانی جماعه شناسی – مفاهیم اساسی 1

104.1K

1211360  1222014
 1222063  1222141
 1222210  1.pdf

آسیب شناسی اجتماعی – انحرافات و سیاست اجتماعی – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

90.9K

1211361.pdf

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن

98.8K[ یکشنبه 26 آذر 1391 ] [ 05:55 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


رشته حقوق -سوالات پیام نور
1212177.pdf
View Download
متون حقوقی 1 - زبان خارجی  184k
1212178.pdf
View Download
متون حقوقی 2 - زبان خارجی تخصصی  156k
1217149.pdf
View Download
بزهکاری اطفال  169k
1220230.pdf
View Download
اصول فقه 3 - تجمیع  256k
1220287.pdf
View Download
اصول فقه 1  213k
1220288.pdf
View Download
متون فقه 1  195k
1220289.pdf
View Download
متون فقه 2  201k
1220290.pdf
View Download
اصول فقه   207k
1220293.pdf
View Download
قواعد فقه 1  238k
1220294.pdf
View Download
آیات الاحکام  153k
1220295.pdf
View Download
قواعد فقه 2  239k
1221037.pdf
View Download
مبانی علم اقتصاد  209k
1221038.pdf
View Download
مالیه عمومی  169k
1223019.pdf
View Download
حقوق بازرگانی  242k
     اخبار پیام نور                             www.PnuNews.com

1223020.pdf
View Download
مقدمه علم حقوق  159k
1223021.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 1  243k
1223022.pdf
View Download
حقوق اساسی 1  246k
1223023.pdf
View Download
حقوق مدنی 1 - اشخاص و حمایت از محجورین  191k
1223024.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 2  246k
1223026.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 1  167k
1223027.pdf
View Download
حقوق مدنی 2 - اموال و مالکیت  285k
1223028.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 3  197k
1223029.pdf
View Download
حقوق تجارت 1 - اشخاص  197k
1223030.pdf
View Download
حقوق اساسی 2  373k
1223031.pdf
View Download
حقوق اداری 1  163k
1223032.pdf
View Download
حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها  172k
1223033.pdf
View Download
جرم شناسی  246k
1223034.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 1  176k

1223035.pdf
View Download
حقوق اداری 2  168k
1223036.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 2  186k
1223037.pdf
View Download
حقوق بین الملل عمومی 2  343k
1223038.pdf
View Download
کیفر شناسی  145k
1223039.pdf
View Download
حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها  281k
1223040.pdf
View Download
حقوق تجارت 2  286k
1223042.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 2  390k
1223043.pdf
View Download
آیین دادرسی کیفری 1  246k
1223044.pdf
View Download
حقوق بین الملل خصوص 1  207k
1223047.pdf
View Download
حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف  436k
1223048.pdf
View Download
پزشکی قانونی  194k
1223049.pdf
View Download
آیین دادرسی کیفری 2  197k
1223050.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 3  288k
1223052.pdf
View Download
حقوق بین الملل خصوصی 2  250k

1223054.pdf
View Download
حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت ب  424k
1223055.pdf
View Download
حقوق سازمانهای بین الملل  210k
1223056.pdf
View Download
حقوق تجارت 3  287k
1223057.pdf
View Download
رویه قضایی  233k
1223059.pdf
View Download
حقوق مدنی 8 شفعه وصیت وارث  403k
1223060.pdf
View Download
ادله اثبات دعوی  366k
1223061.pdf
View Download
حقوق تجارت 4  319k
1223062.pdf
View Download
حقوق تطبیقی  235k
1223063.pdf
View Download
حقوق بیمه  280k
1223186.pdf
View Download
حقوق بشر در اسلام  190k


[ یکشنبه 26 آذر 1391 ] [ 05:54 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


رشته کامپیوتر -پیام نور -نمونه سوال
.pdf
View Download
ریاضی 1  264k
1111034-1111308.pdf
View Download
ریاضی 2  304k
1111043-1111291-1111089-1111106.pdf
View Download
آنالیز عددی 1  233k
1111073-1115193.pdf
View Download
ساختمان داده ها  264k
1111075-1119004.pdf
View Download
آنالیز عددی 2  357k
1111095.pdf
View Download
ریاضیات مهندسی  298k
1111096-1111108.pdf
View Download
ریاضی 1  262k
1111097-1111100-1111109-1111103.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  274k
1111107.pdf
View Download
نظریه محاسبات  266k
1111284-1111036-1111101-1111094-1111110.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  293k
1113089-1113094-1113098-1113101.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  630k

1511012.pdf
View Download
فناوری اطلاعات برای مدیران  205k
1113090-1113095-1113099-1113103.pdf
View Download
فیزیک پایه 2  1233k
1113256.pdf
View Download
فیزیک عمومی  415k
1115063-1115135-1115161-1511018.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  355k
1115065-1115184.pdf
View Download
مدارهای الکتریکی 1  4296k
1115067-1115137-1111104-1115196.pdf
View Download
ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  1446k
1115068-1115138-1115162.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  397k
1115068.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته  342k
1115070-1311020.pdf
View Download
مدارهای الکترونیکی  4089k
1115074-1225008.pdf
View Download
زبان تخصصی  400k
1115076-1115139-1119009-1115197.pdf
View Download
مدارهای منطقی  3926k

1115078-1115142-1115166.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها  402k
1115079-1115167-1111276.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  264k
1115080-1115171.pdf
View Download
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر 1  503k
1115082-1115143-1119010-1115191-1115082.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  4120k
1115083-1115157-1115165.pdf
View Download
نظریه زبان ها و ماشین ها  587k
1115084-1115168.pdf
View Download
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی  482k
1115092-1115147-1119014.pdf
View Download
شبکه کامپیوتری  266k
1115093-1115159-1115174.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  366k
1115101-1115156-1119012.pdf
View Download
هوش مصنوعی  1428k
1115112-1115140-1115164.pdf
View Download
ساختمان داده ها  422k


[ یکشنبه 26 آذر 1391 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


سوالات پیام نور

لینک دانلود

عنوان رشته

حجم فایل

arshad (1).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی 234.6K
arshad (2).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 433.7K
arshad (3).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی 357.8K
arshad (4).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست 397.6K

arshad (5).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد اخلاق - فلسفه اخلاق 541.0K
arshad (6).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد پژوهش هنر 449.5K
arshad (7).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی 3.5M
arshad (8).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ تشیع 392.6K
arshad (9).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد روش تربیت بدنی و علوم ورزشی 370.9K
arshad (10).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 342.1K
arshad (11).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 479.7K
arshad (12).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 634.8K
arshad (13).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقیلم شناسی در برنامه ریزی محیطی 728.0K
arshad (14).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 637.3K
arshad (15).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 604.7K
arshad (16).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 552.9K
arshad (17).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 727.0K
arshad (18).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی و تحقیق در عملیات 559.5K

لینک دانلود

عنوان رشته

حجم فایل

arshad (19).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز - جبر - هندسه 570.5K
arshad (20).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 576.0K
arshad (21).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 785.6K
arshad (22).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی 594.3K
arshad (23).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی 559.3K
arshad (24).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری 552.5K
arshad (25).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی 597.8K
arshad (26).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی آلی 703.8K
arshad (27).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 615.6K
arshad (28).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی فیزیک 631.9K
arshad (29).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد شیمی معدنی 657.2K
arshad (30).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی 631.4K
arshad (31).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 491.8K
arshad (32).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی 684.1K
arshad (33).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد تاریخ و فلسه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت 928.1K
arshad (34).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی - مدیریت آموزشی 698.5K
arshad (35).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی 647.4K
arshad (36).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد علوم کشاورزی و اطلاع رسانی 484.6K
arshad (37).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث 582.7K

لینک دانلود


عنوان
رشته

حجم فایل

arshad (38).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی 435.3K
arshad (39).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 830.8K
arshad (40).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی - حالت جامد - فیزیک بنیادی - فیزیک نجومی - هسته ی 9.5M
arshad (41).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 760.6K
arshad (42).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت MBA ام بی ای 567.1K
arshad (43).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - کسب و کار الکترونیک - مدیریت دانش - مدیریت منابع اطلاعاتی 575.3K
arshad (44).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی - بازرگانی بین الملل - مدیریت دولتی 490.0K
arshad (45).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تشکیلات و روش ها - مدیریت تحول - مدیریت سیستم های اطلاعاتی - مدیریت مالی دولتی - مدیریت منابع انسانی 679.1K
arshad (46).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی 284.1K
arshad (47).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 569.2K
arshad (48).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 502.4K
arshad (49).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی 567.9K
arshad (50).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد اخلاق - اخلاق اسلامی 503.6K
arshad (51).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد نهج البلاغه - اصول دین و معارف علوی 308.3K
arshad (52).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد حسابداری 277.2K
arshad (53).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 680.2K
arshad (54).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی - ادبیات عربی 1.0M
arshad (55).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی - اجتماعی 393.3K
arshad (56).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد مهندصی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری 510.5K
arshad (57).pdf دانلود سوالات کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی 403.4K

ادامه مطلب

[ یکشنبه 26 آذر 1391 ] [ 05:50 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


سوالات پیام نور

رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
گروه های علمی شامل رشته های:
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه آموزش زبان انگلیسی | زبان شناسی همگانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان وادبیات انگلیسی | زبان وادبیات عربی(گرایش ادبیات عربی) | زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی اخلاق (اخلاق اسلامی) | اخلاق (فلسفه اخلاق) | الهیات- علوم قرآن و حدیث | الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی | الهیات- فلسفه و کلام اسلامی | تاریخ تشیع | حقوق بین الملل | حقوق جزا و جرم شناسی | حقوق خصوصی | نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
بخش علمی علوم اجتماعی تاریخ | جامعه شناسی | جامعه شناسی (توسعه) | جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی) | جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی – | جغرافیا برنامه ریزی شهری(ارشد) | جغرافیابرنامه ریزی روستایی | جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) | علوم سیاسی
بخش علوم پایه آمار ریاضی | ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) | ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) | ریاضی محض (آنالیز) | ریاضی محض (جبر) | ریاضی محض (هندسه) | زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) | زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی | زمین شناسی-پترولوژی | زمین شناسی (اقتصادی) | شیمی(شیمی فیزیک) | شیمی(شیمی تجزیه) | شیمی(شیمی آلی) | ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی | زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی | زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) | زیست شناسی (علوم جانوری) | زیست شناسی (بیوشیمی) | زمین شناسی زیست محیطی | زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) | شیمی(شیمی معدنی) | فیتوشیمی | فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) | فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) | فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) | فیزیک (زمینه حالت جامد) | فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) | فیزیک(زمینه هسته ای)
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی آموزش محیط زیست | تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) | تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) | تربیت بدنی و علوم ورزشی | روانشناسی عمومی | علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) | علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) | علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مخصوص دانشجویان ورودی ۹۱-۹۰) | مدیریت آموزشی | آموزش زبان فارسی
بخش علمی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات | مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) | مهندسی کشاورزی- زراعت | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) | مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) | مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی کشاورزی)
بخش فنی و مهندسی مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی) | مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی | مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری | مهندسی صنایع | مهندسی عمران – راه وترابری | مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی | مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) |
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری اقتصاد اسلامی | MBA | حسابداری | علوم اقتصادی | مدیریت اجرایی (استراتژیک) | مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) | مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) | مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) | مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت مالی) | مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) | مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها | مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول | مدیریت دولتی(گرایش سیستمهای اطلاعات مدیریت) | مدیریت دولتی(گرایش مدیریت مالی دولتی) | مدیریت رسانه | مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت فناوری اطلاعات(کسب وکار الکترونیک) | مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی) | مدیریت فناوری اطلاعات(سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) | مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت دانش) |
بخش علمی هنر و معماری پژوهش هنر | مهندسی معماری


ادامه مطلب

[ پنجشنبه 23 آذر 1391 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ حسین جنگی عربلو ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic